Beëdigde vertalingen

 

ASA Vertaalbureau is een onderdeel van het Algemeen Spaans Adviesbureau. Onze vertalers leggen zich toe op juridische en zakelijke vertalingen (economie, marketing, reclame, etc.) vanuit het Nederlands en het Engels naar het Spaans, en vanuit het Spaans naar het Nederlands. Ons kantoor telt twee vaste vertalers, beiden beëdigd en met een universitaire opleiding. Daarnaast werken we met een betrouwbaar netwerk van freelance vertalers. Als gouden regel hanteren we dat onze vertalers bron- en doeltaal van het specifieke onderwerp van de vertaling beheersen en dat alle vertalingen door een native vertaler gecorrigeerd worden.

Tolken

 

Ons bureau biedt u:

 • tolken om uw klanten beter te woord te staan en te begrijpen
 • tweetalige begeleiders voor uw zakenrelaties, uw handelsmissies, bezoeken aan het buitenland, enz
 • gerechtstolken
 • eventueel, kunt u bij ons goede gidsen vinden voor de bezoeken van uw zakenrelaties

Omdat de tolken van ons bureau:

 • zijn bijvoorbeeld al jaren vaste tolken van Spaanse voetbalteams
 • hebben hun diensten al bij belangrijke transacties geboden
 • werken voor de beste notarissen, advocaten en bedrijven van Nederland.

 

Specialisaties

 

Voor de duidelijkheid: we nemen niet alles aan, alleen die teksten waarvoor we de nodige kwaliteit kunnen bieden.

Welke zijn onze specialisaties?

 • Juridische en beëdigde vertalingen: statuten, volmachten, huwelijkse voorwaarden, overeenkomsten, uittreksels, verklaringen van erfrecht, testamenten, enz.
 • Teksten over de sociale zekerheid en aanverwante onderwerpen
 • Teksten over kunst: we zijn niet voor niets al vele jaren de vaste Spaanse vertalers van de belangrijkste musea van Nederland
 • Algemene teksten

Voor teksten die niet onder de specialisaties van onze eigen vertalers vallen, kunnen we terugvallen op ons betrouwbare netwerk van freelance vertalers

Op al onze transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depotnummer 405 16076. Klik hier voor een exemplaar

K.v.K. nr. 33287612